Oferte Litoral 2020 Romania,Bulgaria,Grecia si Turcia. Early Booking si Inscrieri Timpurii Vara 2020 !

Cauta unitati de cazare si ofertele Litoral 2020

Alege
Perioada

1

Termeni si Conditiile Generale Utilizare Site si Rezervari

CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE /INTERMEDIERE A SERVICIILOR DE CALATORIE SIMPLE ( UNICE )

- Nu se aplica la pachete de servicii de calatorie si la servicii de calatorie asociate asa cum sunt definite conform OG 2/02.09.2018 emis de MInisterului Turismului-


nr ___-din data____

 

Partile contractante:

Agentia EST TURISM  cu adresa : Bucuresti ,Str. Poiana Florilor Nr 15, Etaj 2, Apt 5, Sect 4, titulara a Licentei de Turism nr. 1506/18.03.2019 de catre societatea comerciala:   SC EST CONCEPT SRL, C.U.I. RO 13797295, reprezentata prin D-l Dorobat Tatiana , in calitate de Director Agentie, denumita in continuare Agentia,

si Turistul/ reprezentantul turistului, cu datele de identificare prezentate in factura/ voucher,   au convenit la incheierea prezentului contract. Nume Turist ______________________________Tel._________________ Valoarea contractului ____

 

  I. OBIECTUL CONTRACTULUI

 Obiectul contractului il constituie vanzarea/intermedierea de catre Agentie a rezervarii unui serviciului de calatorie inscris in voucher (bilet de odihna si tratament sau confirmare de rezervare .) anexat la prezentul contract .In cazul solicitarii unor servicii care necesita confirmarea rezervarii din partea hotelierilor sau altor furnizori de servicii turistice agentia va furniza turistului un bon de comanda care va contine toate informatiile cu privire la calatoria solicitata si suma achitata in avans. Agenttia se defineste ca un intermediar care faciliteaza achizitia ( rezervarea ) unui serviciu in favoarea turistului care este prestat de catre o terta parte numita furnizor de servicii turistice in aceasta categorie intrand : hotelurile ,sanatorii, companiile  de transport, companiile de agrement ,companiile de asigurare , companile de rent a car si altele etc. 

 

II. PRETUL/VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul contractului este specificat in contract, in bonul de comanda  ( pentru rezervarile achitate in rate) si pe facturi, pe baza ofertei de pe site-urile agentiei. Pretul cuprinde costul serviciilor turistice rezervate , comisionul Agentiei si TVA si toate serviciile prevazute in contract in bon de comanda ( confirmare de rezervare ) si voucher de cazare ( bilet de odihna si tratament ). Servicile care nu sunt mentionate in documentele mentionate sau in oferta agentiei nu sunt incluse in pretul contractului si se vor achita direct catre prestatorul de serviciii /furnizor in timpul calatoriei /sejurului. 

2. In siuatile in care nu se solicita plata integrala a contractului ( rezervari) se va incasa un avans de minim 30% sau cel prevazut in anexa de contract/bon de comanda conform cu termenii de pata specifici , urmand ca diferenta sa fie achitata la data specificata in bonul de comanda (anexa), stabilita in functie de conditiile ofertei rezervate (standard, evenimente speciale, early booking ,inscrieri timpurii).

3. Pentru serviciile de calatorie in Romania plata se face exclusiv in RON. Preturile specificate in valuta se vor calcula in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau la cursul de schimb valutar impus de unitatea de cazare.

4.Pentru serviciile turistice in afara Romaniiei plata se va efectua fie in EUR, fie in RON. In cazul in care plata se va efectua in RON se aplica  taxa de risc valutar de  +2% fata de cursul BNR din ziua efectuarii platii. 

5. Pretul contractului nu se poate modifica dupa acceptarea si incheierea lui de catre nici una dintre parti.Modificarea sau schimbarea tarifelor /ofertelor dupa incheierea contractului sau dupa confirmarea rezervarii in scris nu indreptateste nici una din parti sa solicite schimbarea pretului, recalcularea sau rezilierea contractului. Deoarece domeniul turistic este unul extrem de dinamic si tariful serviciilor variaza ( cresc sau scad ) semnificativ in functie de multi factori ( grad de ocupare, piata turistica , situatia economica a hotelierului /furnizorului) tariful aceluiasi serviciu turistic poate fi diferit in in functie de momentul achizitiei ( rezervarii) iar scaderea sau cresterea ulterioara a tarifului nu se pot aplica retroactiv la contractele deja incheiate.. 

 

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul inainte de data inceperii sejurului/calatoriei, cu exceptia cazurilor care nu puteau fi prevazute sau evitate sau care se datoreaza unor furnizori de servicii de calatorie care nu au informat Agentia.

2. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independenta de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, in toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabila agentiei.

3. Pentru serviciile din afara Romaniei agentia poate sa majoreze pretul contractului numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor mari ale costurilor de transport, ale taxelor aferente serviciilor de aterizare/ debarcare/ imbarcare in porturi si aeroporturi, ale taxelor de statune ( in cazul in care sunt achitate la agentie)  ori ale variatiilor cu peste 10 % ale cursurilor de schimb valutar aferente serviciilor turistice contractate.

4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei /sejurului fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice atunci cand neprestarea se datoreaza furnzorului.

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure despagubirea ( returnarea sumelor ) pentru serviciile neprestate.

5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

6. Pentru extern/ turism organizat/ agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, cu cel putin 24 ore  inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin avion) in cazul in care e vorba de serviciul de transport. 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon  ale reprezentantei ale reprezentatntului local ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta a agentie care sa ii permita contactarea Agentiei in situatiile care necesta. 

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

7. Distributia camerelor la cazare se face exclusiv de catre hotelier (etaj, orientare, cladire, apropierea camerelor, numarul camerei) tinand cont de tipul de camera rezervat. Agentia nu poate fi responsabila de repartizarea camerelor in cadrul hotelului decat in ceea ce priveste tipul de camera corespunzator prevazut in documentele de rezervare (voucher , bilet de cazare , confirmare de rezervare)  Agentia in calitate de intermediar nu poate fi facuta raspunzatore de conditile de intretinere a camerelor, de calitatea serviciilor prestate de hotelier /furnizor si de suprafata camerelor.

8. Imaginile prezentate pe site-ul agentiei cu privire la unitatile din oferta agentiei nu sunt contractuale si nu creeaza obligatii pentru agentie deoarece ele  sunt reprezentative doar pentru acele spatii fotografiate din cadrul hotelului si doar la momentul efectuarii fotografiilor.Imaginile sunt preluate din variate surse si agentia face toate eforturile pentru acuratetea lor dar nu poate sa isi asume responsabiliattea avand in vedere numarul de hoteluri din oferta, numarul de camere ale unui singur hotel si schimbarile inerente in timp care apar la unitatile de cazare.

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

 1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile conditiilor serviciului turistic contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru bilete de avion  transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza contractul sau precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

1.1. In cazul ofertelor speciale, in special a celor de Inscrieri Timpurii - « Early Booking » cesionarea contractului este posibila doar in cazul in care cesionarea se face in perioada de valabilitate a ofertei speciale, in caz contrar cesionarea este posibila doar daca hotelul sau furnizorul isi da acordul. 

2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

2.1 Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii de majorare, hotararea sa de a opta pentru:

    a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

    b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

2.2 In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

    a) sa accepte la acelasi pret un alt serviciu turistic  de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

    b) sa accepte un serviciu turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

    c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

2.2 turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

    a) pentru grupuri organizate: anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in anexa/oferta, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

    b) anularea s-a datorat unui caz de Forta Majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);

    c) anularea s-a facut din vina turistului

3. In cazul aparitiei situatiei de Suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt serviciu  tur/stic de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un serviciu turistic de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa plateasca penalitatile conform conditiilor de anulare specificate in prezentul contract, cu exceptia cazurilor de Forta Majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricaruia dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului prezent, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului trebuie solicitata cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului.sau furnizorului.. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.

5. Contravaloarea serviciilor achitate in avans dar neutilizate la in timpul calatoriei/sejurului NU se poate recupera, exceptie fiind cazurile in care hotelierul/furnizorul de servicii este de acord in scris cu returnarea sumelor aferente serviciilor neutilizate in anumite coonditii specifice si in  cazurile de parasire a unitatii de cazare inaintea de terminarea sejurului datorita unei situatii de forta majora

6. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check-in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check-out). In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania ora de «check-in» poate fi stabilita intre orele 12:00 – 18:00, iar ora de eliberare a camerelor intre 11:00 - 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia de «late check-out») se taxeaza si turistului ii revine obligativitatea de a achita contravaloarea taxei.

7. Turistul este obligat sa achite taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, impuse de catre stat/ unitatile de cazare, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. In cazul in care taxele nu sunt incluse deja in tariful prezentat, acestea se vor achita la receptia unitatii hoteliere.

8. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor.

9. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi.

10. Intarzierea  la cazare in ziua de intrare - in situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare pana la ora 18.00 a zilei de intrare la cazare  acesta trebuie sa anunte in cel mai scurt timp posibil fie Agentia fie hotelierul de intarziere . In caz contrar hotelierul nu isi asuma pastrarea camerelor pana la sosirea turistului si nici hotelul /furnizorul si nici Agentia nu este obligata sa returneze contravaloarea serviciilor neprestate.

11. Neprezentarea la cazare in ziua intrarii -NO SHOW”. in situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a serviciului de calatorie specificat in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta trebuie sa anunte in cel mai scurt timp posibil fie Agentia fie hotelierul si daca e cazul sa anunte sosirea in urmatoarele zile.In caz contrar hotelierul nu isi asuma pastrarea camerelor pana la sosirea turistului in urmatoarele zile chiar daca sejurul este preplatit integral . In acest caz si nici hotelul /furnizori si nici Agentia nu este obligata sa returneze contravaloarea serviciilor neprestate .

 

V. REZILIERE- ANULARE -PENALIZARI-DESPAGUBIRI

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la serviciul turistic care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

1.1 pentru rezervarile la oferta standard, cu exceptia celor  mentionate la pct. 1.2 si pct. 1.3:

a) 0% daca renuntarea se face cu > 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 29 – 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

c) 100% din pretul serviciului contractat, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 14 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului sau neprezentarea la hotel sau program

1.2 pentru servicii in perioada de evenimente speciale. Evenimente speciale sunt: Targuri, Expozitii, Simpozioane, Congrese, Evenimente religioase, sportive sau artistice, Carnavalele, Pastele, Craciunul, Anul Nou precum si alte perioade impuse de piata locala si considerate evenimente speciale.

a) 10% daca renuntarea se face cu > 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 29 – 21 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

c) 100% din pretul serviciului contractat, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 20 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

1.3. pentru programe si oferte speciale de tip “Early Booking” Inscrieri Timpurii:

a) 100% din pretul serviciului contractat, in cazul in care turistul a achizitionat serviciul contractat din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

b) rezervarile la ofertele de tip Early Booking NU permit modificarea sejurului rezervat pentru nici unul din elementele constitutive : perioada, numar de persoane ,tip camere, servicii de masa, numele turistilor, decat in conditiile exceptionale in care hotelierul /furnizorul isi dau acordul in scris. Cesionarea rezervariii /contractului se poate face doar cu acordul hotelului /furnizorului /

1.4. pentru Bilete de avion - penalizarea este 100 % din momentul emiterii biletului .

1.5. neprezentarea la locul de plecare in calatorie in ziua si ora stabilite pentru plecarea in calatorie in cazul serviciului de tranport se considera anulare si se penalizeaza 100% .

1.6. toate penalizarile mentionate mai sus - punctele 1.1-1.3 inclusiv - sunt penalizari generale si se aplica numai in absenta conditiilor de anulare si penalizare specifice fiecarui serviciu contractat. Penalizarile specifice fiecarui serviciu contractat sunt mentionate fie in Anexa prezentului contract fie - in absenta anexei- sunt specificate in scris in prezentarea ofertei sau pe site-ul agentiei.

 2. In cazul in care turistul care a contractat un serviciu de calatorie ( rezervare )  si a achitat un avans - nu se prezinta la termenul specificat in anexa de contract (bon de comanda) pentru a achita rata aferenta sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu aplicarea penalizarilor contractuale.

3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea serviciului contractat, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteea.

4. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza serviciului contractat refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport/port sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. Turistul este singurul responsabil pentru detinerea si valabilitatea documentelor legale pentru calatorie (pasaport, carte de identitate, viza etc.).

6. Turistul trebuie sa transmita in scris ( mail ,document  ) catre Agentie cererea de renuntare la serviciul turistic ( rezervare) , In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

8. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp Agentiei. Agentia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la hotelier /furnizor dar numai in conditiile in care hotelierul /furnizorul este de acord cu acesta returnare. 

9. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion, se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene cu care a fost validat respectivul bilet. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri, raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.

 

VI. RECLAMATII

1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice prestate de hotel /furnizor /prestator de serviciii de calatorie ,va ntocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatatein timpul calatoriei/sejurului  legate de prestarea serviciului turistic contractat si o sa to transmita prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului/furnizorului /transportatorului) la fata locului. In cazul imposibilitatii solutionarii problemei pe cale amiabila in timpul calatoriei , turistul trebuie solicite reprezentantilor unitatii de cazare/prestatorului de servicii sa semneze reclamatia ( sesizare)   pentru a confirma faptul ca s-a luat cunostinta de catre conducerea hotelului despre problemele reclamate si ca acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila sau au fost solutionate partial.

2. In cazul in care sesizarea nu este solutionata in timpul calatoriei sau este solutionata doar partial, turistul va transmite in scris ulterior ( mail, scrisoare, document ) Agentiei o reclamatie impreuna cu sesizarea de la unitatea de cazare,in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea calatoriei. Agentia, in termen de 15 zile lucratoare, va comunica turistului punctul de vedere cu privire la aspectele reclamate Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 5 zile lucratoare de la incheierea calatoriei .

 

VII. DOCUMENTE

 Se considera parte integranta a acestui contract, ca anexe la contract, urmatoarele documente:

a) voucherul/ biletul de odihna-tratament/ biletul de excursie/ bonul de comanda/ anexa de contract/factura si orice alt document acceptat de ambele parti.

b) programul turistic (in cazul turismului organizat/ grupuri)

 

VIII . DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si ete incheiat cu respectarea prevederilor legislatie in vigoare.

2. Contractul poate fi prezentat si sub forma oricarui alt inscris inclusiv pe website-ul agentie de turism cu conditia ca turistul sa fie informat despre toate serviciile contractate si conditiile si termenii de rezervare si anulare si isi exprima consimtamantul de primire in orice mod inclusiv dar fara a se limita la actiunea de a bifa casuta ,,Accept termenii si conditiile de rezervare " de pe site-ul agentiei odata cu efectuarea rezervarii.

3. Contractul este valabil si transmis prin e-mail au orice alt suport durabile inclusiv daca este este disponibil pentru accesare si vizualizare in contul clientului de pe site-ul agentiei .

 

Agentia Est Turism/ Est Concept srl                                                                                                                      

 

Turist